Ibuprom Max Sprint 400 mg 40 kapsułek miękkich

7,50

Compare

Ibuprom Max Sprint to lek przeciwbólowy w formie kapsułek miękkich z ibuprofenem. Jego działanie polega na zwalczaniu stanów zapalnych wywołanych bólem. Dodatkowo lek działa przeciwgorączkowo. Wskazaniem do stosowania są bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, w tym:

 • bóle głowy (m.in. ból napięciowy),
 • migrena z towarzyszącymi nudnościami, nadwrażliwością na światło i dźwięk,
 • bóle zębów,
 • nerwobóle,
 • bóle mięśniowe, kostne i stawowe,
 • bolesne miesiączkowanie,
 • gorączka, w tym towarzysząca grypie, przeziębieniu lub innym chorobom zakaźnym.

Wskazania

Łagodzenie i leczenie dolegliwości bólowych o umiarkowanym stopniu nasilenia (bóle głowy, bóle zębów, nerwobóle, bóle okolicy krzyżowej, bóle kostno-stawowe, bóle menstruacyjne) oraz zwalczanie gorączki towarzyszącej grypie i przeziębieniu.

Skład

1 kapsułka zawiera:

 • substancję czynną: ibuprofen 400mg,
 • substancje pomocnicze: makrogol 600, potasu wodorotlenek, żelatyna, sorbitol ciekły, częściowo odwodniony, woda oczyszczona.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz przeciwzapalne.

Dawkowanie

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 kapsułka doustnie co 4 godziny, najlepiej po posiłku, w razie konieczności popić wodą.
 • Osoby w podeszłym wieku: nie stwierdzono konieczności modyfikacji dawkowania.

Nie należy przyjmować więcej niż 3 kapsułki na dobę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej. Kapsułek nie należy rozgryzać. Wskazane jest stosowanie jak najmniejszej dawki, przez możliwie najkrótszy czas, do złagodzenia objawów. W przypadku gdy po 3 dniach stosowania nie zaobserwowano ustąpienia objawów lub stan pacjenta pogorszył się, należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku zastosowania dawki powyżej zalecanej lub przyjęcia leku przez dziecko poniżej 12 lat należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia możliwego zagrożenia oraz określenia sposobu postępowania.

Przeciwwskazania

 • Uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
 • Objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej w przeszłości po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
 • Czynna lub przebyta choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, krwawienie lub perforacja.
 • Ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność serca.
 • Skaza krwotoczna.
 • Stosowanie innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym inhibitorów COX-2.
 • Trzeci trymestr ciąży.

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Działania niepożądane

Ibuprom Max Sprint jak każdy inny lek może powodować działania niepożądane, jednak nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów stosujących lek):

 • niestrawność, ból brzucha, nudności,
 • ból głowy,
 • pokrzywka, świąd.

Rzadko (1 do 10 na 10 000 pacjentów stosujących lek):

 • biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka,
 • zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość i uczucie zmęczenia,
 • obrzęki.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek):

 • owrzodzenie żołądka i/lub dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego (objawiające się m.in. smolistymi stolcami, krwawymi wymiotami), perforacja, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej,
 • depresja, reakcje psychotyczne,
 • szumy uszne,
 • jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (szczególnie u osób z chorobami autoimmunologicznymi: toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej),
 • zmniejszenie ilości wydalanego moczu, niewydolność nerek (w tym śródmiąższowe zapalenie nerek), martwica brodawek nerkowych,
 • zaburzenia czynności wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby,
 • nieprawidłowości morfologii krwi (anemia – niedokrwistość, leukopenia – zmniejszenie liczby leukocytów, trombocytopenia – zmniejszenie liczby płytek krwi, pancytopenia – zaburzenie hematologiczne polegające na niedoborze wszystkich prawidłowych elementów morfotycznych krwi: erytrocytów i trombocytów, agranulocytoza – obniżenie liczby granulocytów),
 • ciężkie reakcje skórne (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka),
 • ciężkie reakcje nadwrażliwości, takie jak: obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, przyspieszenie rytmu serca, nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, wstrząs anafilaktyczny (nagły spadek ciśnienia krwi z towarzyszącym pobladnięciem, utratą przytomności, potami),
 • zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli,
 • zwiększenie stężenia sodu w osoczu.nadciśnienie tętnicze

Interakcje

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich obecnie lub ostatnio stosowanych lekach, lub lekach, które pacjent zamierza przyjmować.

 • Następujące leki mogą mieć wpływ na działanie Ibupromu Max Sprint, lub Ibuprom Max Sprint może wpływać na ich działanie:
  • leki o działaniu przeciwzakrzepowym (tj. rozrzedzające krew/zapobiegające powstawaniu zakrzepów, takie jak aspiryna/kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna),
  • leki obniżające ciśnienie krwi,
  • leki moczopędne,
  • inne niesteroidowe leki przeciwzapalne,
  • niektóre leki przeciwdepresyjne (wybiórcze inhibitory wychwytu serotoniny),
  • kortykosteroidy (np. prednizolon, deksametazon),
  • antybiotyki z grupy chinolonów (np. kwas nalidiksowy, ofloksacyna, cyprofloksacyna),
  • metotreksat (lek przeciwnowotworowy),
  • lit (lek przeciwdepresyjny),
  • zydowudyna (lek przeciwwirusowy),
  • digoksyna (lek nasercowy),
  • cyklosporyna, takrolimus (leki osłabiające czynność układu odpornościowego),
  • mifepryston.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Przed rozpoczęciem stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, w szczególności, gdy:
  • pacjent ma zdiagnozowane choroby serca, w tym niewydolność serca, dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej) lub po przebytym ataku serca, operacji pomostowania, w przypadku choroby tętnic obwodowych (słabe krążenie krwi w nogach z powodu zwężenia lub zablokowania tętnic) u pacjentów po udarze,
  • pacjent choruje na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, występuje u niego zwiększone stężenie cholesterolu, w rodzinie pacjenta występowała choroba serca lub udar, lub jeśli pacjent pali tytoń,
  • u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności nerek, wątroby lub zaburzenia krzepnięcia krwi,
  • pacjent przyjmuje inne leki (w szczególności przeciwzakrzepowe, moczopędne, nasercowe, kortykosteroidy),
  • u pacjenta stwierdzono czynną lub przebyta astmę oskrzelową lub objawy reakcji alergicznych w przeszłości,
  • pacjent długotrwale stosuje jednocześnie różne leki przeciwbólowe,
  • pacjent jest odwodniony (zwłaszcza dzieci i młodzież).
 • Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania leku u pacjentów, u których stwierdzono:
  • toczeń rumieniowaty lub mieszaną chorobę tkanki łącznej,
  • choroby układu pokarmowego oraz przewlekłe zapalne choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, chorobę Leśniowskiego i Crohna).
 • Stosowanie ibuprofenu może przyczyniać się do niewielkiego wzrostu ryzyka zawału serca lub udaru, szczególności przyjmowanie w dużych dawkach.
 • Nie należy przekraczać zalecanej dawki i czasu trwania leczenia.
 • Lek może niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet, jednak działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu przyjmowania leku.
 • Kobiety planujące ciążę lub podczas pierwszych 6 miesięcy ciąży przed rozpoczęciem stosowania leku powinny skonsultować się z lekarzem.
 • Lek jest przeciwwskazany do stosowania przez kobiety w trzecim trymestrze ciąży.
 • Ibuprofen przenika do mleka matki w bardzo małej ilości, nie ma więc konieczności przerywania karmienia piersią podczas krótkotrwałego stosowania leku w małych dawkach w przypadku leczenia bólu i gorączki.
 • Leku nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat.
 • Nie stwierdzono wpływu ibuprofenu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
 • Ibuprom Max Sprint zawiera sorbitol: pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów przed rozpoczęciem przyjmowania leku powinni zasięgnąć porady lekarza.
 • Lek zawiera potas w ilości 1,14mmol (44,82mg) na dawkę, co należy uwzględnić u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek oraz u pacjentów, którzy kontrolują ilość potasu w diecie.
Category: