Ibuprom Ultramax 600 mg 10 tabletek powlekanych

5,95

Compare

Ibuprom Ultramax to lek w postaci tabletek powlekanych, który jest zaliczany do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Substancja czynna leku – ibuprofen posiada działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Wskazaniem do stosowania preparatu jest doraźnie, krótkotrwałe leczenie ostrych i umiarkowanych bólów różnego pochodzenia, takie jak bóle głowy (również migrenowe), bóle zębów, bóle mięśniowe i kostne (również bóle pleców), bóle pourazowe i pooperacyjne (również związane z zabiegiem stomatologicznym), nerwobóle oraz bolesne miesiączkowanie.

Wskazania

Doraźne, krótkotrwałe leczenie ostrych i umiarkowanych bólów różnego pochodzenia:

 • bóle głowy, w tym migreny,
 • bóle zębów,
 • bóle mięśniowe i kostne, w tym bóle pleców,
 • bóle pourazowe i pooperacyjne, w tym związane z zabiegiem stomatologicznym,
 • nerwobóle,
 • bolesne miesiączkowanie.

Skład

1 tabletka zawiera:

 • substancję czynną: ibuprofen 600 mg,
 • pozostałe składniki: rdzeń tabletki: hypromeloza 2910 (6mPas), kroskarmeloza sodowa, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna i magnezu stearynian; otoczka tabletki: hypromeloza 2910 (6mPas), tytanu dwutlenek (E 171), talk i glikol propylenowy.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.

Dawkowanie

 • Dorośli: 1 tabletka dziennie (jednorazowo 600 mg ibuprofenu).
 • Tabletki należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.
 • W razie potrzeby dawkę jednorazową 600 mg można powtórzyć, zachowując odstęp 6-8 godzin.
 • Maksymalna dawka dobowa, bez konsultacji z lekarzem nie powinna przekraczać 1200 mg (2 tabletki).

Lek należy stosować tylko w przypadku, gdy pacjent nie odczuje poprawy po zastosowaniu ibuprofenu w dawce 400 mg (maksymalnie 1200 mg ibuprofenu/ dobę). W takim przypadku dawkę 600 mg ibuprofenu można zastosować uwzględniając odstęp 6-8 godzinny od przyjęcia dawki 400 mg. Jeżeli po 3 dniach stosowania leku objawy nie ustąpią lub ulegną nasileniu, należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

 • Uczulenie na ibuprofen, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
 • Wystąpienie w przeszłości duszności, astmy oskrzelowej, kataru siennego, obrzęku lub pokrzywki po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych, podobnych leków przeciwbólowych (NLPZ).
 • Ciężka niewydolność serca.
 • Ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek.
 • Niewyjaśnione zaburzenia krwiotworzenia.
 • Wystąpienie w przeszłości krwawienia lub perforacji żołądka albo jelit po zastosowaniu NLPZ.
 • Występowanie obecnie lub w przeszłości, nawracających wrzodów żołądka i/lub dwunastnicy lub krwawienie z przewodu pokarmowego (co najmniej dwa potwierdzone przypadki wrzodów lub krwawienia).
 • Ciężkie odwodnienie (wywołane przez wymioty, biegunkę lub przyjmowanie niewystarczających ilości płynów).
 • Ostatni trymestr ciąży
 • Nie stosować u osób poniżej 18 lat.

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 30˚C.

Działania niepożądane

Lek Imbuprom Ultramax jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 • Pacjenci przyjmujący lek powinni niezwłocznie odstawić lek i zgłosić się do lekarza w przypadku wystąpienia oznak bądź objawów owrzodzenia, uszkodzenia błony śluzowej lub krwawienia z przewodu pokarmowego (smoliste stolce, krwawe wymioty), ostrego bólu nadbrzusza, nieostrego widzenia lub innych objawów dotyczących oczu, wysypki skórnej lub innych reakcji nadwrażliwości, zwiększenia masy ciała bądź obrzęków.
 • Najczęściej obserwowane reakcje niepożądane dotyczą przewodu pokarmowego (mogą wystąpić owrzodzenia, perforacja (przedziurawienie) czy krwawienie z przewodu pokarmowego, niekiedy o skutku śmiertelnym), a ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego jest w szczególny sposób zależne od zakresu dawek oraz od czasu stosowania ibuprofenu.
 • Przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie długotrwale w dużych dawkach (2400 mg na dobę) może wiązać się z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar mózgu).

Często (nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • zgaga, bóle brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia z oddawaniem gazów, biegunka, niestrawność, zaparcia i niewielkie krwawienia z przewodu pokarmowego, mogące prowadzić w wyjątkowych przypadkach do niedokrwistości.

Niezbyt często (nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • reakcje nadwrażliwości z wysypką skórną i świądem, jak również napady duszności, również w połączeniu ze spadkiem ciśnienia tętniczego takich przypadkach należy odstawić lek i natychmiast zgłosić się do lekarza,
 • ból głowy, senność, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, rozdrażnienie lub zmęczenie, zaburzenia widzenia,
 • owrzodzenia przewodu pokarmowego, potencjalnie z krwawieniem i perforacją, owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, choroba Crohna, zapalenie błony śluzowej żołądka, smoliste stolce, krwawe wymioty.

Rzadko (nie więcej niż 1 na 1000 osób):

 • szumy uszne,
 • uszkodzenia tkanki nerki (martwica brodawek nerkowych) oraz zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi.

Bardzo rzadko (nie więcej niż 1 na 10 000 osób):

 • ciężkie, uogólnione reakcje nadwrażliwości. Mogą one wystąpić jako na przykład obrzęk twarzy, obrzęk języka, obrzęk wewnętrzny krtani z upośledzeniem drożności dróg oddechowych, niewydolności oddechowej, przyspieszenia czynności serca, spadku ciśnienia krwi, do zagrażającego życiu wstrząsu włącznie (w przypadku wystąpienia jednego z powyższych objawów konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarska),
 • reakcje pęcherzowe, w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona (ciężki, zagrażający życiu typ reakcji alergicznej) i toksyczne martwicze oddzielenie się naskórka oraz złuszczające zapalenie skóry,
 • zaburzenia układu krwiotwórczego (niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość,
 • pancytopenia, agranulocytoza),
 • tworzenie się obrzęków, w szczególności z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek, zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek, któremu towarzyszy ostra niewydolność nerek,
 • zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby (zwłaszcza przy długotrwałym stosowaniu), niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby,
 • kołatanie serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze,
 • zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, tworzenie się przeponopodobnych zwężeń jelita,
 • reakcje psychotyczne, depresja,
 • zakażenia związane ze stanami będącymi przyczyną stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. wystąpienie martwiczego zapalenia powięzi),
 • podczas stosowania ibuprofenu obserwowano objawy jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych ze sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką lub zaburzeniami świadomości, a osobami podatnymi wydają się być pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi (SLE, choroba mieszana tkanki łącznej),
 • w wyjątkowych przypadkach, podczas zakażenia wirusem ospy wietrznej mogą wystąpić ciężkie zakażenia skóry i powikłania dotyczące tkanek miękkich.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • ciężkie reakcje skórne znane jako zespół DRESS (do objawów należą: wysypka skórna, gorączka, obrzęk węzłów chłonnych oraz zwiększenie liczby eozynofilów.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

 • Lek Ibuprom Ultramax może wpływać na inne leki, a inne leki mogą wpływać na działanie tego leku, w tym leki przeciwzakrzepowe, leki obniżające ciśnienie krwi.
 • Przed zastosowaniem leku Ibuprom Ultramax z innymi lekami należy zawsze poradzić się lekarza lub farmaceuty, w szczególności w przypadku stosowania:
  • innych leków z grupy NLPZ,
  • leków moczopędnych oraz leków oszczędzających potas,
  • leków przeciwpłytkowych i selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny,
  • metotreksatu,
  • litu,
  • glikozydów nasercowych,
  • fenytoiny,
  • kortykosteroidów,
  • takrolimusu,
  • cyklosporyny,
  • zydowudyny,
  • rytonawiru,
  • antybiotyków (chinolowych lub aminoglikozydowych),
  • pochodnych sulfonylomocznika,
  • probenecydu i sulfinpirazonu,
  • cholestyraminy,
  • worykonazolu i flukonazolu,
  • baklofenu,
  • aminoglikozydów,
  • mifeprystonu,
  • antagonistów kanałów wapniowych,
  • dezipraminy,
  • lewofloksacyny i ofloksacyny,
  • pochodnych tienopirydyny,
  • bisfosfonianów,
  • leków o działaniu przeciwzakrzepowym,
  • leków obniżających ciśnienie krwi.
 • Stosowanie ibuprofenu z preparatami ziołowymi takimi jak miłorząb japoński (Ginkgo biloba) oraz wiązówka błotna (Filipendula ulmaria) może zwiększyć ryzyko krwawień, na skutek działania przeciwagregacyjnego.
 • Jednoczesne przyjmowanie ibuprofenu i produktów zawierających przęśl chińską (Ephedra sinica) może powodować zwiększone ryzyko uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

 • Pokarm zmniejsza wchłanianie ibuprofenu z przewodu pokarmowego.
 • Podczas stosowania ibuprofenu w dużych dawkach i jednoczesnym spożywaniu alkoholu, mogą wystąpić objawy takie jak zmęczenie i bóle głowy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Stosowanie leku u osób dorosłych z towarzyszącymi chorobami przewlekłymi należy skonsultować z lekarzem.
 • Przyjmowanie leku w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
 • Stosowanie leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych, w tym ibuprofenu, może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu, zwłaszcza w przypadku stosowania dużych dawek.
 • Nie należy przekraczać zalecanej dawki lub czasu trwania leczenia.
 • Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, w przypadku gdy:
  • u pacjenta występują choroby serca, w tym niewydolność serca, dławica piersiowa, pacjent miał atak serca, operację pomostowania, występuje u pacjenta choroba tętnic obwodowych lub jeśli pacjent przeszedł jakikolwiek udar,
  • pacjent choruje na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, występuje u niego zwiększone stężenie cholesterolu, w rodzinie pacjenta występowała choroba serca lub udar lub jeśli pacjent pali tytoń,
  • u pacjenta stwierdzono choroby autoimmunologiczne ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia objawów jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych,
  • pacjent przyjmuje inne leki przeciwbólowe z grupy NLPZ lub kwas acetylosalicylowy w dawce dobowej powyżej 75 mg,
  • u pacjenta stwierdzono wrodzone zaburzenia metabolizmu porfiryn,
  • u pacjenta stwierdzono choroby przewodu pokarmowego oraz przewlekłe zapalne choroby jelit,
  • u pacjenta stwierdzono zatrzymanie płynów i obrzęki związane z przyjmowaniem leków z grupy NLPZ,
  • występuje odwodnienie ze względu na zwiększone ryzyko niewydolności nerek,
  • u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności wątroby lub nerek,
  • u pacjenta stwierdzono czynną lub przebytą astmę oskrzelową lub objawy reakcji alergicznych w przeszłości (po zastosowaniu leku może wystąpić skurcz oskrzeli),
  • jeśli pacjent przeszedł duży zabieg chirurgiczny,
  • w przypadku pacjentów przyjmujących inne leki (szczególnie leki przeciwzakrzepowe, moczopędne, nasercowe lub kortykosteroidy), lub jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia krzepnięcia krwi (ibuprofen może czasowo hamować zlepianie się płytek krwi i wydłużać czas krwawienia),
  • podczas stosowania leku u osób w podeszłym wieku.
  • Należy unikać stosowania leku Ibuprom Ultramax jednocześnie z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), w tym inhibitorami cyklooksygenazy-2 (inhibitorami COX-2).
  • Pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, w szczególności w podeszłym wieku, powinni zgłaszać lekarzowi wszelkie nietypowe objawy dotyczące przewodu pokarmowego (szczególnie krwawienia), zwłaszcza w początkowym okresie leczenia.
  • Należy zachować szczególną ostrożność i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i/lub niewydolnością serca z zatrzymaniem płynu, nadciśnieniem tętniczym i obrzękiem, które są związane ze stosowaniem NLPZ w przeszłości.
  • Ibuprofen może być przyczyną zatrzymywania sodu, potasu i płynów w organizmie pacjentów, którzy wcześniej nie chorowali na choroby nerek. To może z kolei powodować obrzęk lub prowadzić nawet do niewydolności serca lub nadciśnienia tętniczego u pacjentów z predyspozycjami do takich zaburzeń.
  • Długotrwałe przyjmowanie ibuprofenu, zwłaszcza w skojarzeniu z innymi lekami przeciwbólowymi, może powodować trwałe uszkodzenie nerek i ryzyko niewydolności nerek.
  • W przypadku długotrwałego leczenia ibuprofenem, konieczna jest okresowa kontrola czynności wątroby i nerek jak również liczby krwinek, zwłaszcza u pacjentów z grup wysokiego ryzyka.
  • Podczas leczenia długotrwałego dużymi dawkami leków przeciwbólowych, mogą wystąpić bóle głowy, których nie należy leczyć zwiększonymi dawkami leków.
  • Ciężkie reakcje skórne, niektóre z nich śmiertelne, włączając złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielenie się naskórka, były bardzo rzadko raportowane w związku ze stosowaniem leków z grupy NLPZ (należy zaprzestać stosowania leku po wystąpieniu pierwszych objawów wysypki skórnej, uszkodzenia błony śluzowej lub innych objawów nadwrażliwości).
  • Ibuprofen może maskować oznaki lub objawy zakażenia (gorączka, ból i obrzęk).
  • Podczas ospy wietrznej należy unikać stosowania leku Ibuprom Ultramax
  • Należy unikać spożywania alkoholu podczas stosowania leku, ponieważ może to spowodować nasilenie działań niepożądanych szczególnie tych związanych z przewodem pokarmowym i układem nerwowym.
  • Lek zawiera laktozę: jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

  Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

  • Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
  • W pierwszym i drugim trymestrze ciąży lekarz może zalecić stosowanie ibuprofenu, wyłącznie jeśli będzie to bezwzględnie konieczne.
  • W ostatnich 3 miesiącach ciąży nie wolno przyjmować leku, ponieważ ibuprofen może mieć bardzo poważny, a nawet śmiertelny wpływ na serce i nerki dziecka, nawet po jednorazowym podaniu.
  • Ibuprofen w niewielkich ilościach przenika do mleka matki: w przypadku krótkotrwałego przyjmowania ibuprofenu w dawkach stosowanych w leczeniu bólu, szkodliwy wpływ na niemowlęta wydaje się mało prawdopodobny.
  • Ibuprofen może utrudniać zajście w ciążę.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  • Krótkotrwałe stosowanie leku zgodnie z zalecanym dawkowaniem nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.
  • W przypadku wystąpienia zaburzeń widzenia, zmęczenia, zawrotów głowy czy innych objawów niepożądanych ze strony układu nerwowego nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

 

Category: