NeoFuragina 30 tabletek

7,90

Compare

NeoFuragina to produkt leczniczy do stosowania w zakażeniach bakteryjnych dróg moczowych. NeoFuragina działa przeciwbakteryjnie – zawiera furazydynę, która hamuje rozwój bakterii

Skład

Substancją czynną jest: furazydyna (Furazidinum).

1 tabletka zawiera 50 mg furazydyny.

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, sacharoza, polisorbat 80, kwas stearynowy.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • NeoFuraginę stosuje się doustnie.
 • Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych.
 • Lek ten zwykle stosuje się 7-8 dni.
 • Terapię można powtórzyć po 10-15 dniach.
 • NeoFuraginę zaleca się stosować podczas posiłków zawierających białko – polepsza się wchłanianie.

Dawkowanie: w pierwszym dniu stosuje się 2 tabletki 4 razy na dobę; kolejno 2 tabletki 3 razy na dobę.

Działanie

NeoFuragina zawiera furazydynę (pochodną nitrofuranu) o działaniu przeciwbakteryjnym o szerokim spektrum działania. Furazydyna wykazuje silniejsze działanie w środowisku kwaśnym, słabsze w zasadowym.

Wskazania

NeoFuragina wskazana jest do leczenia zakażeń dolnych dróg moczowych.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku NeoFuragina:

 • w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną – furazydynę, pochodne nitrofuranu lub którykolwiek ze składników tego leku,
 • u kobiet w pierwszych trzech miesiącach ciąży,
 • w okresie donoszonej ciąży (od 38. tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko wystąpienia u noworodka niedokrwistości hemolitycznej (anemii związanej z rozpadem krwinek czerwonych).
 • u dzieci i młodzieży,
 • jeśli u pacjenta stwierdzono niewydolność nerek (w badaniach laboratoryjnych klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższony poziom kreatyniny w surowicy),
 • jeśli u pacjenta występuje polineuropatia (zaburzenie układu nerwowego związane z uszkodzeniem nerwów obwodowych, mogące charakteryzować się zaburzeniami ruchowymi lub czuciowymi),
 • jeśli u pacjenta występuje niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (choroba związana z genetycznie uwarunkowanym niedoborem enzymu biorącym udział w przemianach zachodzących w czerwonych krwinkach) ze względu na ryzyko wystąpienia hemolizy w przypadku doustnego przyjmowania leku.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • nudności, nadmierne oddawanie gazów,
 • bóle głowy.

Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

 • reakcje anafilaktyczne (nagłe reakcje alergiczne miejscowe lub ogólnoustrojowe), obrzęk naczyniowo-ruchowy (choroba skóry tkanki podskórnej polegająca na powstawaniu ograniczonych obrzęków),
 • ciężkie reakcje skórne (złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, zespól Stevensa-Johnsona -pęcherzowy rumień wielopostaciowy),
 • objawy polekowego zapalenia wątroby, żółtaczka cholestatyczna (wywołana przeszkodą w odpływie żółci), martwica wątroby (zwykle podczas długotrwałego stosowania).

Częstość nieznana:

 • świąd, pokrzywka, wysypka,
 • zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia,
 • uszkodzenie nerwów obwodowych (także o ostrym lub nieodwracalnym przebiegu, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, niedokrwistością, cukrzycą, zaburzeniami elektrolitowymi lub niedoborem witaminy B),
 • reakcja astmatyczna (duszność) u pacjentów z astmą-reakcje z nadwrażliwości dotyczące układu oddechowego, w tym: reakcje ostre – objawiające się gorączką dreszczami, kaszlem, bólami w klatce piersiowej, dusznością – najczęściej szybko ustępują po odstawieniu leku,
 • bóle brzucha, utrata apetytu, zapalenie ślinianek, zapalenie trzustki,
 • łysienie (przemijające),
 • zakażenia drobnoustrojami opornymi na furaginę, gorączka, dreszcze, złe samopoczucie,
 • sinica wskutek methemogiobinemii.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • W przypadku wystąpienia uczucia mrowienia, drętwienia, gorączki, dreszczy, bólu w klatce piersiowej, duszności należy skonsultować się z lekarzem i odstawić lek.
 • W przypadku długotrwałego stosowania należy regularnie badać krew, czynność wątroby i nerek.
 • Podczas leczenia furazydyną należy unikać spożycia alkoholu.
 • NeoFuragina zawiera laktozę i sacharozę.
 • Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
 • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

NeoFuragina wchodzi w interakcję z:

 • chinolonami (norfloksacyna, kwas nalidyksowy),
 • aminoglikozydami, tetracyklinami,
 • lekami zobojętniającymi sok żołądkowy,
 • inhibitorami anhydrazy węglanowej (acetazolamid),
 • atropiną.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

NeoFuraginę należy stosować podczas posiłków zawierających białko.

Alkohol razem z furazydyną może powodować reakcje disulfiramową (uczucie gorąca, bóle brzucha, wymioty, zatokowe przyspieszenie rytmu serca).

Ciąża i karmienie piersią

W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Wpływ na badania laboratoryjne

NeoFuragina może wpływać na oznaczanie stężenia glukozy z użyciem odczynników zawierających siarczan miedzi.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

U niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane, mogące wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn (zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia.

Category: