Aspirin C 400 mg + 240 mg 20 tabletek musujących

19,00

Compare

Aspirin® C to lek w postaci tabletek musujących, o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym. Substancjami czynnymi preparatu są kwas acetylosalicylowy oraz witamina C, na którą zwiększa się zapotrzebowanie organizmu w przebiegu chorób przeziębieniowych.

Wskazaniem do stosowania tabletek musujących Aspirin® C jest objawowe leczenie dolegliwości bólowych o małym i/lub umiarkowanym nasileniu, w tym bólów głowy, bólów zębów oraz bólów mięśni. Lek może być również stosowany w objawowym leczeniu, jak również łagodzeniu gorączki oraz mogących się pojawiać w przebiegu przeziębienia i grypy dolegliwości bólowych, w tym bólu głowy czy bólu gardła, jak również stanów zapalnych.

Wskazania

 • Objawowe leczenie dolegliwości bólowych o małym i/lub umiarkowanym nasileniu, takich jak bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe.
 • Objawowe leczenie dolegliwości bólowych, stanów zapalnych i gorączki w przebiegu przeziębienia i grypy.

Skład

1 tabletka zawiera:

 • substancje czynne: acidum acetylosalicylicum (kwas acetylosalicylowy) 400 mg, acidum ascorbicum (witamina C) 240 mg,
 • substancje pomocnicze: sodu cytrynian bezwodny, sodu wodorowęglan, kwas cytrynowy bezwodny, sodu węglan bezwodny.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.

Dawkowanie

 • Dorośli: jednorazowo od 1 do 2 tabletek musujących.
 • Nie należy przyjmować więcej niż 8 tabletek na dobę.
 • Młodzież w wieku powyżej 12. lat: jednorazowo 1 tabletkę, wyłącznie na zlecenie lekarza.
 • Nie należy przyjmować więcej niż 3 tabletek na dobę.
 • W razie konieczności dawka jednorazowa może być powtarzana nie częściej niż co 4 do 8 godzin.
 • Tabletki należy rozpuścić w szklance wody i wypić musujący płyn.
 • Przyjmować po posiłkach.

Przeciwwskazania

 • Uczulenie na substancje czynne, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
 • Skaza krwotoczna.
 • Ostra choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.
 • Ciężka niewydolność serca lub ciężka niewydolność wątroby, lub ciężka niewydolność nerek.
 • Jeśli kiedykolwiek występowały napady astmy oskrzelowej, wywoływane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
 • Jeśli pacjent stosuje jednocześnie lek metotreksat (stosowany między innymi w chorobach nowotworowych) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych.
 • Nie stosować:
  • w ostatnim trymestrze ciąży,
  • u dzieci poniżej 12 roku życia.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 • Jeżeli wystąpią fusowate wymioty lub czarne, smoliste stolce, należy odstawić lek i zgłosić się do lekarza.
 • Objawem ciężkiej reakcji nadwrażliwości może być: obrzęk twarzy i powiek, obrzęk języka i krtani ze zwężeniem dróg oddechowych, trudności z oddychaniem, duszność aż do napadów astmy, przyspieszenie czynności serca, nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego aż do zagrażającego życiu wstrząsu; w przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast zapewnić fachową opiekę medyczną. Powyższe reakcje mogą wystąpić nawet po pierwszym podaniu leku.

Zaburzenia żołądka i jelit

 • Bóle żołądka i brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność, zapalenie przewodu pokarmowego, potencjalnie zagrażające życiu krwawienia z przewodu pokarmowego: jawne (fusowate wymioty, smoliste stolce) lub utajone (do krwawień dochodzi tym częściej im większa jest dawka); choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, perforacja.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

 • W rzadkich przypadkach opisano przemijające zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz).

 

Zaburzenia układu nerwowego

 • Zawroty głowy i szumy uszne, będące zazwyczaj objawami przedawkowania.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

 • Zwiększone ryzyko krwawień, krwotoki (pooperacyjne, z nosa, z dziąseł, z układu moczowo-płciowego), krwiaki, wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, trombocytopenia. Skutkiem krwawień może być wystąpienie ostrej lub przewlekłej niedokrwistości z niedoboru żelaza albo ostrej niedokrwistości pokrwotocznej objawiające się astenią, bladością, hypoperfuzją, a także nieprawidłowymi wynikami badań laboratoryjnych. Hemoliza i niedokrwistość hemolityczna u pacjentów cierpiących na poważną postać niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Zaburzenia naczyniowe

 • Wylew krwi do mózgu (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) jednocześnie stosujących inne leki przeciwzakrzepowe) potencjalnie zagrażający życiu.

 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

 • Zaburzenia czynności nerek i ciężka niewydolność nerek.

Zaburzenia układu immunologicznego

 • Reakcje nadwrażliwości z objawami klinicznymi i nieprawidłowymi wynikami odpowiednich badań laboratoryjnych takie jak: astma, łagodne do umiarkowanych reakcje obejmujące skórę, układ oddechowy, układ sercowo-naczyniowy z objawami takimi jak: wysypka, pokrzywka, obrzęk (w tym naczynioruchowy), zaburzenia oddychania i pracy serca, zapalenie błony śluzowej nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa i bardzo rzadko ciężkie reakcje, w tym wstrząs anafilaktyczny.

Zaburzenia układu oddechowego

 • Astma oskrzelowa.

Interakcje

 • Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
 • Należy zastosować szczególną ostrożność stosując lek Aspirin C z następującymi lekami, gdyż kwas acetylosalicylowy nasila:
  • działanie toksyczne metotreksatu na szpik kostny, nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego jednocześnie z metotreksatem stosowanym w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, jednoczesne stosowanie metotreksatu w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień wymaga zachowania szczególnej ostrożności,
  • działanie leków przeciwzakrzepowych, leków trombolitycznych (rozpuszczających skrzeplinę ) i hamujących agregację (zlepianie) płytek krwi, co może powodować zwiększone ryzyko wydłużenia czasu krwawienia i krwotoków,
  • ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego, jeśli jest stosowany jednocześnie z kortykosteroidami, innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym innymi salicylanami w dużych dawkach, lub jeśli w czasie leczenia spożywany jest alkohol; po zakończeniu przyjmowania glikokortykosteroidów działających ogólnoustrojowo (z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona) zwiększa się ryzyko przedawkowania salicylanów,
  • działanie digoksyny (lek stosowany w chorobach serca), gdyż zwiększa jej stężenie w osoczu,
  • działanie leków przeciwcukrzycowych, np. insuliny, pochodnych sulfonylomocznika,
  • działanie toksyczne kwasu walproinowego (lek stosowany m.in. w padaczce), który z kolei nasila działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego,
  • działanie selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (leki przeciwdepresyjne).
 • Należy zastosować szczególną ostrożność stosując lek Aspirin C z następującymi lekami, gdyż kwas acetylosalicylowy osłabia działanie:
  • leków przeciwdnawych, stosowanych w leczeniu dny moczanowej, zwiększających wydalanie kwasu moczowego z organizmu (np. benzbromaron, probenecyd), co może powodować nasilenie objawów dny moczanowej,
  • leków moczopędnych,
  • niektórych leków przeciwnadciśnieniowych (z grupy tzw. inhibitorów konwertazy angiotensyny), szczególnie jeśli kwas acetylosalicylowy stosowany jest w dużych dawkach.
 • Jednoczesne stosowanie deferoksaminy z kwasem askorbowym może zwiększyć toksyczność tkankową żelaza, zwłaszcza w obrębie serca, co powoduje jego niewydolność.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą jeśli:
  • u pacjenta występuje nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące,
  • pacjent stosuje jednocześnie leki przeciwzakrzepowe,
  • u pacjenta występuje zaburzona czynność wątroby, zaburzenie czynności nerek lub zaburzenia krążenia, (np. choroba naczyń nerkowych, zastoinowa niewydolność serca, zmniejszenie objętości krwi krążącej, rozległa operacja, posocznica, ciężkie krwawienia), gdyż kwas acetylosalicylowy może dodatkowo zwiększyć ryzyko występowania zaburzeń czynności nerek i ciężkiej niewydolności nerek,
  • u pacjenta występowała w przeszłości (przewlekła lub nawracająca) choroba wrzodowa lub krwawienia z przewodu pokarmowego,
  • pacjent ma chorobę genetyczną polegającą na niedoborze enzymu – dehydrogenazy glukozo-6- fosforanowej, gdyż podanie kwasu acetylosalicylowego może wywołać wystąpienie hemolizy lub niedokrwistości hemolitycznej,
  • pacjentka karmi piersią.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

 • Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
 • Lek jest przeciwwskazany w ostatnim trymestrze ciąży, gdyż może powodować komplikacje w okresie okołoporodowym, zarówno u matki jak i u noworodka.
 • Nie należy stosować produktów zawierających kwas acetylosalicylowy u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.
 • W razie konieczności stosowania kwasu acetylosalicylowego przez kobiety usiłujące zajść w ciążę lub w pierwszym i drugim trymestrze ciąży należy przyjmować jak najmniejszą dawkę leku przez jak najkrótszy czas.
 • Kwas acetylosalicylowy przenika w niewielkiej ilości do mleka kobiet.
 • W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
 • Lek należy do grupy leków, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Stosowanie z jedzeniem, piciem i alkoholem

 • Alkohol może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, tj. owrzodzenie błony śluzowej lub krwawienia.

Lek zawiera sód

 • Jedna tabletka musująca zawiera 467 mg sodu (głównego składnika soli kuchennej). Odpowiada to 23 % maksymalnej zalecanej dobowej dawki sodu w diecie u osób dorosłych.
 • Maksymalna dawka dobowa tego produktu jest równoważna 187% zalecanej przez WHO maksymalnej dawki dobowej spożycia sodu.
 • Należy wziąć to pod wagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.
Category: