Hascovir control MAX

18,90

Compare

Hascovir Control MAX to lek do stosowania, w celu zapobiegania nawrotom opryszczki pospolitej u dorosłych z prawidłową odpornością. Jego substancją czynną jest acyklowir, który hamuje namnażanie chorobotwórczych dla człowieka wirusów z grupy herpes.

Wskazania

Zapobieganie nawrotom opryszczki pospolitej u dorosłych.

Skład

1 tabletka zawiera:

 • Substancję czynną: acyklowir 400 mg.
 • Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian.

Działanie

Przeciwwirusowe.

Dawkowanie

 • Dorośli: doustnie 1 tabletka dwa razy na dobę, co 12 godzin.
 • Bez konsultacji z lekarzem lek można stosować maksymalnie przez okres 1 miesiąca, szczególnie w okresie narażenia na czynniki wywołujące nawroty opryszczki (np. zwiększona ekspozycja na światło słoneczne, stres, gorączka).

Przeciwwskazania

 • Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
 • Jeśli pacjent ma uczulenie na acyklowir, walacyklowir lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
 • Nie należy stosować leku przez osoby z obniżoną odpornością (np. po przeszczepie szpiku kostnego, zakażone wirusem HIV).

Przechowywanie

 • Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
 • Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (u 1 do 10 pacjentów na 100):

 • bóle i zawroty głowy;
 • nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha;
 • świąd, wysypka (pojawiająca się również po narażeniu na działanie światła słonecznego);
 • zmęczenie, gorączka.

Niezbyt często (u 1 do 10 pacjentów na 1 000):

 • reakcje skórne: pokrzywka, wypadanie włosów.

Rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

 • zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi, przemijające zwiększenie stężenia bilirubiny i aktywności enzymów wątrobowych we krwi.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000):

 • niedokrwistość, zmniejszenie liczby krwinek białych, małopłytkowość (niedobór płytek krwi);
 • pobudzenie, stan dezorientacji, drżenia, niezborność ruchów, zaburzenia mowy, omamy, objawy psychotyczne, drgawki, senność, encefalopatia (uszkodzenie mózgu), śpiączka;
 • zapalenie wątroby, żółtaczka;
 • ostra niewydolność nerek.

Interakcje

 • Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym fakcie lekarzowi lub farmaceucie oraz w przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki.
 • Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.
 • Osoby z obniżoną odpornością oraz pacjenci, u których wystąpiła opryszczka w czasie profilaktycznego przyjmowania leku powinny skonsultować się z lekarzem w sprawie leczenia jakiegokolwiek zakażenia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy stosować leku Hascovir control MAX bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem:

 • u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek;
 • u pacjentów, którzy stosują inne leki mogące uszkodzić nerki;
 • u pacjentów w podeszłym wieku (65 lat lub starszych);
 • u kobiet w ciąży lub w okresie karmienia piersią;
 • u pacjentów, u których wystąpiła szczególnie ciężka nawrotowa opryszczka wargowa;
 • w przypadku zauważenia częstych (powyżej 6 w ciągu roku) i dłużej trwających (po 5 dniach terapii brak pozytywnych efektów leczenia) niż dotychczas nawrotów opryszczki, z bardziej nasilonymi objawami klinicznymi (m.in. gdy po 3-4 dniach leczenia powstają nowe ogniska zakażenia). Może to świadczyć o niedoborze odporności lub zaburzeniach wchłaniania wymagających diagnostyki i potrzebie innego dawkowania leku.

Podczas stosowania leku należy spożywać dużą ilość płynów, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia nerek.

Category: